Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Điều kiện xin ssa và Medicare

Hỏi

Tôi năm nay 67 tuổi, sang Mỹ được 9 năm, đi làm đóng thuế được 9 năm. Nay sức khỏe yếu, tôi muốn về hưu được không ạ? Tài sản có hơn $3,000 ở bank.

Xin bà cho biết cách để được nhận lương hưu SSA và Medicare. Kính chúc bà sức khỏe. 

Trả lời

Cơ quan An sinh xã hội quản trị hai chương trình chính là Quyền lợi An sinh xã hội và Trợ cấp lợi tức bổ sung (SSI).

Muốn được hưởng quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội người đi làm phải có tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội. Làm thế nào để có được số tín chỉ này? Mỗi năm có 4 tam cá nguyệt, trong năm 2022 nếu mỗi tam cá nguyệt làm được số lương $1,510.00 thì sẽ có được 1 tín chỉ. Tóm lại trong năm nay nếu tổng số thu nhập lên đến mức $6,040.00 thì ông có được 4 tín chỉ. Lưu ý: đó là mức thu nhập tối thiểu để được 4 tín chỉ trong năm; người có thu nhập thật cao cũng chỉ có 4 tín chỉ mà thôi. Ðiều khác biệt giữa người làm lương nhiều và làm lương ít là khi về hưu người đóng góp nhiều sẽ nhận được quyền lợi cao hơn người kia.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 5 năm 2024

Như vậy 40 tín chỉ quy ra là 10 năm làm việc.

Ông cho biết chỉ làm được 9 năm nên ông không đủ điều kiện để xin tiền hưu hay Medicare.

Ông nói đến vấn đề tài sản chỉ có $3,000.00 trong ngân hàng, điều đó khiến tôi suy nghĩ là ông muốn xin SSI? SSI nhằm giúp đỡ người tuổi 65 trở lên, tàn tật hay mù lòa có thu nhập và tài sản hạn chế. SSI không đòi hỏi phải có 40 tín chỉ An sinh xã hội. Trường hợp ông đã là công dân Hoa Kỳ và với tình trạng gia cảnh là hai vợ chồng, có tài sản dưới $3,000.00 thì ông có thể xin SSI. Sau khi được chấp thuận ông sẽ có luôn Medicaid và Medicare.

Nếu còn là thường trú nhân, ông cần cố gắng làm thêm một năm nữa cho đủ 10 năm, lúc bấy giờ sẽ hội đủ các tiêu chuẩn để xin hưu và Medicare.

AHQ