Hỏi

Tôi sanh ngày 21 tháng 10 năm 1953 (66 tuổi) đã làm giấy xin lãnh tiền hưu kể từ tháng 11-2019.

Số tiền được lãnh là $2,330.00 / tháng, xin bà giúp cho các câu hỏi sau đây:

a- Vợ tôi sanh ngày 07 tháng 2 năm 1957 (62 tuổi) hồi trước có đi làm nhưng không đủ 40 tín chỉ (quốc tịch Mỹ).

b- Nếu muốn xin tiền hưu ăn theo diện người chồng có được không?

c- Nếu được xin bà chỉ dẫn phải làm sao?

d- Trường hợp không được thì có thể xin được gì?

Đáp

Sinh tháng 10 năm 1953, ông đạt được tuổi hưu toàn phần vào tháng 10 năm 2019 nhưng đến tháng 11 năm nay ông mới nhận được chi phiếu đầu tiên.
Quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội dành cho người có đi làm, có đóng thuế và tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội. Bên cạnh đó khi người đi làm về hưu thì người hôn phối cũng như con còn vị thành niên cũng có thể ăn theo. Theo tình huống này bà nhà sẽ được ăn theo hồ sơ hưu bổng của ông. Bước vào tuổi 62 người phối ngẫu có quyền tiến hành thủ tục xin ăn theo khi người kia đã chính thức lãnh hưu bổng ASXH.

Khi ông bắt đầu việc nạp đơn xin hưu bổng cho chính mình, lúc ấy bà nhà cũng đã trên 62 tuổi, ông làm hồ sơ cho bà cùng một lúc với đơn của ông. Ông bà cần chuẩn bị những văn kiện như thẻ công dân, hay thẻ xanh, thẻ an sinh xã hội và giấy hôn thú, nếu không có giấy hôn thú ông có thể ký mẫu đơn xác nhận quan hệ vợ chồng của hai người. Trả lời ÐƯỢC cho câu hỏi thứ nhất, tôi sẽ không trả lời cho ông câu hỏi thứ hai.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 19 tháng 5 năm 2022

Hỏi

Thưa chị

Năm nay em 52 tuổi và đang ăn tiền bệnh SSI.

Mỗi ngày em đều đi đến Day care center để sinh hoạt. Em ăn sáng ăn trưa tại đây. Mỗi tháng hội Người già thường cho những người đi sinh hoạt đều đặn 1 gift card trị giá $40. Việc này có ảnh hưởng đến tiền SSI không?

Đáp

Người nhận SSI sẽ có được Medicaid. Medicaid chu toàn việc chăm sóc sức khoẻ cùng những chăm sóc dài hạn. Một trong những mục đích của Medicaid nhằm giúp đỡ người thụ hưởng có được những trợ giúp khác như hằng ngày đến trung tâm sinh hoạt cho người cao niên. Như ông cho biết những chi phí về sinh hoạt cũng như ăn uống tại trung tâm đều do chương trình Medicaid đài thọ. SSI là chương trình trợ cấp do đó có những ràng buộc khá khắt khe về thu nhập và tài sản.
Nếu thỉnh thoảng trung tâm biếu tặng gift card thì đó là quà không đều đặn nhưng nếu tháng nào cũng nhận được quà này và có giá trị tiền bạc thì có thể được xem là thu nhập hằng tháng.

Chương trình SSI sẽ miễn trừ $20.00 trên bất cứ nguồn tiền nào khác, phần còn lại được tính là thu nhập.

 Angie Hồ Quang