Hỏi

Em năm nay 58 tuổi, có quốc tịch Mỹ. Đi làm được 30 năm. Năm 2015, em bị bịnh được hưởng SSDI, con em được hưởng theo em. Năm nay cháu lên đại học, 18 tuổi. Xin hỏi: cháu được hưởng theo tới bao nhiêu tuổi, và cháu làm part time có bị cắt quyền lợi hưởng theo em không? Nếu đi làm được thì mỗi tháng con em được làm bao nhiêu?

Cám ơn cô nhiều.

Trả lời

Cơ quan An sinh xã hội quản trị hai chương trình lớn là quyền lợi An sinh xã hội và Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung)

Quyền lợi An sinh xã hội bao gồm: hưu bổng, tàn phế, tồn sinh và những quyền lợi mà thân nhân người làm việc chính được hưởng.

Người làm việc chính, khi về hưu hoặc lãnh quyền lợi tàn tật An sinh xã hội hay nếu không may qua đời thì ngoài người hôn phối, các con của  người này cũng được ăn theo một phần quyền lợi của cha hay mẹ. Những người được cơ quan An sinh xã hội công nhận là con của người làm việc chính, gồm:

– Con ruột – Con nuôi – Con riêng của vợ hay chồng – Con tư sinh

Sau khi xác định được danh phận là con của người đang lãnh quyền lợi An sinh xã hội thì những người con này phải:

– Dưới 18 tuổi và độc thân

– Dưới 19 tuổi, độc thân trong trường hợp người con phải là học sinh toàn phần của trường trung học.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

– Con bị tàn tật trước tuổi 22 và độc thân. Riêng với đối tượng này ngày nào người con còn tàn tật thì còn tiếp tục được hưởng quyền lợi ăn theo của cha hay mẹ.

Trở lại với câu hỏi của ông, người con của ông sẽ không còn nhận được quyền lợi ăn theo trên hồ sơ bệnh tật của ông khi cháu được 18 tuổi.

Hỏi

Con xin chào cô. Con ở tiểu bang Maine. Con sinh năm 73, đi làm khai thuế được 4 năm, thuế 1099 và đóng thuế liên bang + tiểu bang. Con có quốc tịch Mỹ. Vậy cho con xin hỏi, con có được lãnh tiền hưu không và ở tuổi nào?

Trả lời

Sanh năm 1973, tuổi về hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi. Em đi làm, và làm nghề tự do nên dùng mẫu 1099 để khai thuế.

Dùng mẫu 1099 để khai thuế, sau khi trừ những chi phí phục vụ cho công việc tự kinh doanh của mình, phần thu nhập còn lại gọi là thu nhập ròng. Ðó mới là số tiền dùng để đóng thuế An sinh xã hội và Medicare. Vì làm chủ công việc của mình, nên người khai thuế phải đóng 15.30% trên số thu nhập ròng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare.

Muốn hội đủ điều kiện để nhận hưu bổng An sinh xã hội, ngoài số tuổi, người đi làm còn phải có số tối thiểu 40 tín chỉ ASXH để xin tiền hưu.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 5 năm 2022

Năm 2021 muốn có được 1 tín chỉ thì phải có số lương $1470.00 một tam cá nguyệt.

Con đường tới tuổi 67 còn dài, em còn đủ thời gian để đi làm và tạo số tín chỉ cần thiết cho chương trình hưu bổng An sinh xã hội. Nếu vỏn vẹn có 4 năm làm việc, em không đủ tiêu chuẩn để xin tiền hưu nếu em ngừng làm việc từ đây.

Là công dân Hoa Kỳ, em có thể xin Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung) ở tuổi 65, nếu em có thu nhập và tài sản hạn chế.

ANGIE HO QUANG