Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

altPhạm Thị Phượng

 – Sinh năm: 1945
 – Hoạt động: thành viên Đảng Vì Dân
 – Bị bắt ngày 14/04/2010, buộc tội “khủng bố để chống chính quyền”
 – Án tù: 11 năm tù giam

alt Huỳnh Anh Tú

 – Sinh năm: 1968
 – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam Tự Do
 – Bị bắt ngày 29/12/1999, buộc tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 14 năm tù giam

alt

 Huỳnh Anh Trí

 – Sinh năm: 1971
 – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam Tự Do
 – Bị bắt ngày 29/12/1999, buộc tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 14 năm tù giam

 
alt Huỳnh Anh

 – Sinh năm: 1975
 – Hoạt động: Thành viên của Đảng Vì Dân
 – Bị bắt năm 2004, buộc tội “chạy trốn ra nước ngoài để phản đối việc chính phủ”
 – Án tù: 8 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net