Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt     Y Jút B. Ya

     – Sinh năm: 1962
     – Hoạt động: dân tộc thiểu số ở Daklak, theo đạo Tin Lành
     – Bị bắt năm 2002, bị kết tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 10 năm tù giam

alt      Y Jút E-Ban

     – Sinh năm: 1970
     – Hoạt động: dân tộc thiểu số ở Daklak, theo đạo Tin Lành
     – Bị bắt năm 2004, bị kết tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 10 năm tù giamalt     Y Kuo B. Ya

     – Sinh năm: 1956
     – Hoạt động: dân tộc thiểu số ở Daklak, theo đạo Tin Lành
     – Bị bắt năm 2003, bị kết tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 12 năm tù giam

      alt Y Kur B. Đáp

     – Sinh năm: 1971
     – Hoạt động: dân tộc thiểu số ở Daklak, theo đạo Tin Lành
     – Bị bắt năm 2004, bị buộc tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 17 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net