Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Rmah Hlach

     – Sinh năm: 1968
     – Hoạt động: người dân tộc thiểu số theo Tin Lành
     – Bị bắt ngày 23/07/09, bị cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 12 năm tù giam và 3 năm quản thúc

alt      Ro Mah

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: người dân tộc thiểu số theo Tin Lành
     – Bị bắt ngày 25/08/10, bị cáo buộc “sử dụng tôn giáo trái phép để kích động bất ổn”

     – Án tù: không rõ 


alt     Siu Glol

     – Sinh năm: 1985
     – Hoạt động: người dân tộc thiểu số, mục sư Tin Lành
     – Bị bắt 1981, kết án 15 năm tù. Bị bắt lần 2 ngày 04/06/07, bị buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước”
     – Án tù: 4 năm tù giam, 3 năm quản thúc

      alt Ro Lah K’lan

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: người dân tộc thiểu số theo Tin Lành
     – Bị bắt ngày 25/08/10, bị cáo buộc “sử dụng hoạt động tôn giáo trái phép để kích động bất ổn”
     – Án tù: không rõ

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net