Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Nguyễn Mạnh Sơn

     – Sinh năm: 1943
     – Hoạt động: cán bộ nghỉ hưu
     – Bị bắt ngày 8/5/09, bị cáo buộc “Tuyên truyền chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
     – Án tù: 3 năm tù gian, 3 năm quản thúc

alt      Nguyễn Phong

     – Sinh năm: 1975 
     – Hoạt động: lãnh đạo của Đảng tiến bộ Việt Nam
     – Bị bắt ngày 17/02/07, bị cáo buộc “Tuyên truyền chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

     – Án tù: 3 năm tù gian, 3 năm quản thúc


alt     Nguyễn Công Chính

     – Sinh năm: 1977
     – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam tự do
     – Bị bắt ngày 29/12/99, bị buộc tội “khủng bố phản đối chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 13 năm tù giam

      alt Phạm Xuân Thân

     – Sinh năm: 1958 
     – Hoạt động: thành viên của Liên Minh của các nhóm cách mạng Việt Nam
     – Bị bắt ngày 12/06/96, bị cáo buộc “khủng bố phản đối chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 3 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net