Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Ngô Hào

     – Sinh năm: 1948
     – Hoạt động: đấu tranh cho tự do và nhân quyền
     – Bị bắt ngày 8/2/13, bị buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 15 năm tù giam, 5 năm quản thúc

alt      Danh Hương

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam tự do
     – Bị bắt ngày 19/7/99, bị buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
     – Án tù: đang bị giam giữ


alt     Đậu Văn Dương

     – Sinh năm: 1986
     – Hoạt động: thành viên của Thanh niên Công Giáo
     – Bị bắt ngày 3/8/11, bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà Nước”
     – Án tù: 3 nam 6 tháng tù giam, 18 năm quản thúc

      alt Đỗ Doàn Hưng

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: thành viên linh mục các đảng Cách Mạng Việt Nam      
     – Bị bắt năm 1993, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
     – Án tù: chung thân

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net