Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Dương Âu

      – Sinh năm: 1955
      – Hoạt động: thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam
      – Bị bắt ngày 26/08/09, bị buộc tội “chạy trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền của nhân dân”
      – Án tù: 5 năm tù giam, 5 năm quản thúc

alt      Lê Công Định

      – Sinh năm: 1968
      – Hoạt động: luật sư nhân quyền
      – Bị bắt ngày 13/06/09, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 5 năm tù giam, 3 năm quản thúc


alt     Lư Văn Bảy

      – Sinh năm: 1952
      – Hoạt động: viết bài chống lại chính quyền Cộng Sản
      – Bị bắt ngày 26/03/11, bị buộc tội “tuyên truyền chống NNXHCN Việt Nam”
      – Án tù: 4 năm tù giam, 3 năm quản thúc

      alt Nguyễn Chí Thành

      – Sinh năm: 1973
      – Hoạt động: hoạt động tôn giáo Tin Lành – Mennonite
      – Bị bắt tháng 8/2010, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 2 năm tù giam, 3 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net