Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Nguyễn Văn Lía

      – Sinh năm: 1940
      – Hoạt động: tín đồ Hòa Hảo
      – Bị bắt ngày 24/4/11, bị ghép tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đế lợi ích của nhà nước”
      – Án tù: 4 năm 6 tháng  tù giam

alt      Trần Hoài Ân

      – Sinh năm: 1951
      – Hoạt động: tín đồ Hòa Hảo
      – Bị bắt ngày 2/7/11, bị ghép tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến lợi ích nhà nước”
      – Án tù: 3 năm tù giam


alt     Bùi Văn Thâm

      – Sinh năm: 1987
      – Hoạt động: tín đồ Hòa Hảo
      – Bị bắt ngày 26/7/12, bị ghép tội “chống người thi hành công vụ”
      – Án tù: 2 năm 6 tháng tù giam

      alt Bùi Văn Trung

      – Sinh năm: 1964
      – Hoạt động: tín đồ Hòa Hảo
      – Bị bắt ngày 30/10/12, bị ghép tội “chống người thi hành công vụ”
      – Án tù: 4 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net