Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Nông Hùng Anh

      – Sinh năm: 1983
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 3 năm tù giam

alt      Nguyễn Xuân Anh

      – Sinh năm: 1982
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 23/5/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 2 năm tù giam


alt     Hồ Văn Oanh

      – Sinh năm: 1985
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 23/5/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 2 năm 6 tháng tù giam

      alt Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc

      – Sinh năm: 1980
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 3 năm tù treo

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net