Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Đặng Xuân Diệu

      – Sinh năm: 1979
      – Hoạt động: thành viênThanh Niên Công Giáo
      – Bị bắt ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 13 năm tù giam và 5 năm quả thúc

alt      Nguyễn Văn Duyệt

      – Sinh năm: 1980
      – Hoạt động: thành viên Thanh Niên Công Giáo
      – Bị bắt ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 6 năm tù giam

alt

      Nguyễn Đặng Minh Mẫn

      – Sinh năm: 1985
      – Hoạt động: thành viên Thanh Niên Công Giáo
      – Bị bắt ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 8 năm tù giam 3 năm quản thúc

 alt      Thái Văn Dung

      – Sinh năm: 1988
      – Hoạt động: thành viên Thanh Niên Công Giáo
      – Bị bắt ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 4 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net