Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Nguyễn Xuân Nghĩa

 – Sinh năm: 1949
 – Hoạt động: Nhà văn, thành viên khối 8046
 – Bị gán tội ngày 9/10/2009: tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 – Án tù: 6 năm tù giam, 3 năm quản thúc

alt

 Nguyễn Văn Cảnh

 – Sinh năm: 1950
 – Hoạt động: thành viên của Đảng Hành Động Nhân Dân
 – Bị bắt gán tội 1999: hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
 – Án tù: 20 năm tù giam

alt  Kim Hùng 

 – Sinh năm: 1968
 – Hoạt động: thành viên của Chính Phủ Việt Nam Tự Do
 – Bị gán tội ngày 29/5/2001: khủng bố chống lại chính quyền nhân dân
 – Án tù: 20 năm tù giam


alt Trần Anh Kim

 – Sinh năm: 1949
 – Hoạt động: cựu sĩ quan của Quân Đội Nhân Dân, thành viên của Đảng Dân Chủ
 – Bị bắt gán tội ngày 7/7/2009 
 – Án tù: 5 năm 6 tháng tù giam 3 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net