Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Cù Huy Hà Vũ

 – Sinh năm: 1957
 – Tiến sĩ Luật
 – Hoạt động: tranh đấu bảo vệ quyền Con Người và quyền Công Dân tại Việt Nam
 – Bị gán tội ngày 29/12/2011: “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”
 – Án tù: 7 năm tù giam, 3 năm quản thúc

alt

 Hồ Thị Bích Khương

 – Sinh năm: 1967
 – Thành viên khối 806
 – Hoạt động: vận động quyền về đất đai của người dân

 – Bị bắt gán tội ngày 29/12/2011: “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”
 – Án tù: 5 năm tù và 3 năm quản thúc

alt Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)

 – Sinh năm: 1952
 – Blogger và là nhà báo tự do
 – Hoạt động: lên tiếng về tự do dân chủ
 – Bị gán tội 12/2012: “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”
 – Án tù: 12 năm


alt LM Nguyễn Văn Lý

 – Sinh năm: 1946
 – Linh mục Công giáo, thành viên sáng lập của Đảng Thăng Tiến Việt Nam
 – Hoạt động: tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo
 – Bị bắt gán tội ngày 30/3/2007: “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” 
 – Án tù: 8 năm tù giam và 5 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net