Sống với thế giới computer thiên hạ càng lúc càng có nhiều dữ liệu. Nhưng cá nhân hiện nay trong thời đại vi tính càng lúc càng cần nơi lưu trữ thông tin cho mình.

Harddrive trong computer, CDs USB cũng có giới hạn của nó. Thêm vào đó vô lý đi đâu cũng kè kè mang theo bên người. Lại thêm một thách thức nữa nếu sơ sẩy khi các hardware này bị hư hại thì các thông tin lưu trữ của ta bị mất trắng muốn vô cái MỚI bạn phải XOÁ bớt cái cũ hầm bà lằng rất mệt công và thời giờ?

iCloud là hệ thống lưu trữ dữ liệu khổng lồ bao gồm máy chủ trung tâm và vài nơi lưu trữ phụ thuộc

Các chủ công ty như Google, Apple,Yahoo v.v.  đã có cách giúp bạn

Ðó là iCLOUD là các trung tâm lưu trữ dữ liệu giúp bạn

Thế là tay không bạn đi nơi đâu cũng lôi nó ra cho mình với điều kiện nơi đó phải có INTERNET

iCLOUD nghe qua giống chuyện thời tiết hay dự báo bão tố nào đó nhưng chúng ta đừng hình dung như thế. iCloud thật sự là chuyện lưu trữ dữ liệu (data) từ xa giúp bạn đó thôi. INTERNET là trung gian giúp bạn kết nối computer bạn hay iPhone tới trung tâm lưu trữ này.

Nhưng sau khi lưu trữ dữ kiện vào iCloud, nó có thuộc quyền khách sử dụng và chứa vào đó lúc đầu chăng? Khi chúng ta không còn save vào nữa thì họ có xoá giúp chúng ta chăng?

Ceo apple Steve Jobs giới thiệu dịch vụ iCloud của Apple vào tháng 6/2011    

Căn bản lưu trữ của Cloud ra sao?

Có hàng trăm hệ thống lưu trữ dữ liệu khác nhau của iCloud. Có một số có chủ đích rõ ràng ví dụ lưu trữ thông tin của email hay hình ảnh như web albums chẳng hạn. Có số lại chứa đủ hình thức của dữ liệu kỹ thuật số. Có một số hệ thống vừa tầm có một số quá lớn cần tới một cơ sở khổng lồ. Những cơ sở khổng lồ này là hệ thống dự trữ dữ liệu còn gọi là các TRUNG TÂM DỮ LIỆU (data centers)

Căn bản mà nói, hệ thống lưu trữ cloud ít nhất là cần một máy chủ (data server) kết nối với Internet. Khách hàng như chúng ta sẽ gửi các bản sao hồ sơ muốn gửi qua Internet tới máy chủ này nó sẽ lưu cho ta. Khi ta cần thì nó sẽ gửi lại cho ta.

Chúng ta đọc lại một email nhờ đâu? Tương tự chúng ta xem lại album hình chúng ta vừa gửi lên mạng Google Webalbum v.v.

iCloud là hệ thống lưu trữ dữ liệu khổng lồ bao gồm máy chủ trung tâm và vài nơi lưu trữ phụ thuộc

Các ví dụ về trung tâm lưu trữ iCloud 

Không những các đại công ty lưu trữ trên web đang cạnh tranh nhau phát triển càng lúc càng nhiều ví dụ Facebook, Twitter Google Yahoo …

Trong một đại công ty lại phát triển nhiều về số lượng máy chủ hay trung tâm lưu trữ

ví dụ:

– Google Documents

– web email: Gmail, Hotmail, Yahoo … có nó chúng ta mới nhận, rồi gửi, hay đọc lại tin…

Một máy chủ lưu trữ HỒ SƠ ĐIỆN TOÁN QUÂN Y giúp các bác sĩ có nhanh hồ sơ lưu trữ của bệnh nhân

Các websites:

– Flickr-Picasa giúp chúng ta lưu giữ hình,  làm album hình

– Youtube giúp chúng ta gửi, nhận các phim ảnh của chúng ta làm lấy.

– Hệ thống mạng xã hội như Facebook, Twitter… để kết nối với bạn bè người quen v.v.

Trung tâm lưu trữ dữ liệu Google 

 Quan tâm lớn về các trung tâm lưu trữ dữ liệu?

Không ai muốn lưu trữ vào một công ty mà hệ thống hay trục trặc, không ổn định về tài chánh hay không đủ tin cậy. Tuy nhiên,  dù có dự phòng nhưng vẫn có khả năng hệ thống có thể bị tai nạn khiến khách hàng bị gián đoạn lấy lại thông tin lưu trữ.  Phía  các công ty lưu trữ dữ kiện iCLOUD sống chết nhờ vào tiếng tăm của họ. Do đó có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng nếu công ty nào không tốt sẽ mất cơ hội phát triển làm ăn.

Tuy nhiên do có thể vì áp lực chính trị các công ty có thể bị các chế độ độc tài ngăn cấm gây khó khăn, hay bị mua chuộc… như chúng ta đã thấy, điển hình như Face Book.

iCloud & CSVN???

DHL