Cờ treo ngược

Cờ treo ngược

Lá cờ của bất kỳ quốc gia nào cũng quy định treo đúng chiều của nó. Riêng ở Phillipines, lá cờ có hình khuyết tam giác, phần còn lại chia đều 2 mảng xanh và đỏ,… Xem tiếp Add new comment