Tốc độ piano

Tốc độ piano

Dương cầm (piano) là một nhạc cụ khá phổ biến. Nhiều trẻ em được bố mẹ cho học dương cầm như một cách phát triển trí tuệ. Dương cầm có thể tạo âm thanh réo rắt… Xem tiếp Add new comment