Kinh vô Tự

Ý vô ngôn

Thơ không chữ

Nắng không màu

Mưa không sắc

 

Nóng lạnh là một nỗi không

Cái thân giả định

Khi còn khi mất

 

Cây tre cây trúc rỗng lòng

Sao vẫn bật lên thảng thốt khi gió vô hình đến

 

Niết bàn người nói CÓ

kẻ nói KHÔNG 

Sao ai cũng mơ thành chánh quả

Chỉ có THƠ là ống kính vạn hoa

ta lắc soi từ thời thơ dại

cho đến tuổi già

vẫn vạn hoa còn đó

trong cái không màu chứa cả muôn màu

trong vô ngôn vẽ ra ngàn cảnh giới.

Đinh Cường

TMT

Tháng 7-1-2021