em chỉ là hạt cát 

giữa sa mạc mênh mông 

sa mạc mênh mông cát

em… chỗ nào biết không?.. 

 

hằng vạn con cá biển 

hằng vạn cánh chim trời 

bao giờ anh mới hiểu 

em chỉ là em thôi?

 

không cần đem so sánh 

không cần phải hơn thua 

em không là người khác 

chẳng quen thói a dua 

 

em là em của nắng 

và là chị của mưa 

trong trời cao biển rộng 

tung tăng buổi giao mùa 

 

em chỉ là hạt cát 

giữa sa mạc mênh mông 

nếu chợt vương khoé mắt 

có xé lòng anh không?

TH