Tháng Tư. Tiễn Anh đi
Mưa
đổ đầy hoa đắng
Mẫu
đơn, Hồng, Cúc. Bàng hoàng
Huệ cúi
đầu câm lặng

Tháng Tư. Tiễn Anh đi
Hướng Dương bỏ mặt trời
Gỗ
đá choàng khăn trắng
Dã Quỳ tan tác rơi…

Tháng Tư. Tiễn Anh đi
Cây sầu
đông nghiêng mình
(Lau nước mắt)
Óc thì thầm với tim
Đời hết bình yên!

Tháng Tư. Tiễn Anh đi
Rừng thay lá vàng au
Thiết tha màu ly biệt
Buồn
đau … Khởi đầu!

Tháng Tư. Tiễn Anh đi
Thiên thu …Trời vỡ Nắng
Biển trầm mình dưới Sông
Ao hồ dậy Sóng

… Tiễn Anh đi
Khăn Sô
đầy nghĩa trang
Phố phường buồn ngây ngất
Chuông Giáo
Đường bật khóc
Hồn Tôi.
Đầy vết thương!

Tranh Đinh Cường

LXH

2024 mùa tang