Khi người đã bỏ ta đi

Lá rung từng chiếc rì rầm cùng mưa

Biển ru ta những âm thừa

Rồi trong hiu quạnh ta đùa nỗi đau. 

 

Ôm đầy ngày tháng xanh xao

Ðã nghe trống vắng hư hao nửa vời

Tay ta dài ngón rã rời

Vốc mưa lặng lẽ bời rời chảy xuôi. 

 

Trả người hết những ngậm ngùi

Ta còn sót lại nụ cười xót xa

Ầm ào như những âm ba

Lòng ta sóng dập vỡ oà nhặt thưa. 

 

Xác xơ là ngọn gió đưa

Lùa vào tóc rối ướt mưa bời bời

Khi người đã bỏ đi rồi

Nuối chi một bóng cuối trời chim bay.

BC