trời và biển chẳng thể chạm đến nhau 

như anh và em 

ngàn sau cũng vậy 

dẫu có những lúc 

tưởng mình yêu nhau đấy 

nhưng rồi chẳng thể nào 

vượt những chông chênh 

 

biển dỗi hờn biển vỗ sóng 

bấp bênh 

trời giận dữ 

trời làm nên giông tố 

đâu như anh và em 

ngày nao cứ ngỡ

trời biển kia muôn thuở vẫn hợp hoà 

 

nào có ngờ trời lại ở rất xa 

nơi mà biển chẳng thể là vươn tới 

biển rộng mênh mông 

trời cao thăm thẳm 

sát bên nhau 

nhưng lại chẳng thể gần 

 

như anh và em 

muôn thuở 

chênh vênh  

nguồn depositphotos

TH