Tuyển tập HOA CỎ BÊN ÐƯỜNG của Kiều Mỹ Duyên ra đời là do công sức và tâm huyết của nhiều người mà tôi quý mến.

Vào một ngày đẹp trời, thi sĩ Chinh Nguyên, Chủ Tịch của Văn Thơ Lạc Việt, nói:

– Chị Hai ơi, Văn Thơ Lạc Việt sẽ gom bài của chị in thành tuyển tập nghen?

Tôi bằng lòng ngay không một chút do dự, dù tôi là nhà báo, không phải nhà văn. Thế rồi tôi được quen giáo sư Thái Phạm và nhà văn Phương Hoa trong Văn Thơ Lạc Việt giúp đỡ in ấn; Trúc Ðặng, cô thư ký dễ thương của tôi, tìm bài và chọn hình. Tôi đem ý này nói với nhà văn Huy Phương. Nhà văn nói: Tôi sẵn sàng viết lời tựa.

Trong tuyển tập có nhiều bài về tôn giáo: tôi thỉnh ý Linh Mục Anthony Ðào Quang Chính những bài về Công Giáo, về những gì tôi không hiểu, và thỉnh ý của Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Minh Mẫn về Phật Giáo. Các bài viết của nhà văn Huy Phương, nhà thơ Chinh Nguyên, nhà báo Thanh Phong, nhà báo Mặc Lâm, nhà báo Nguyễn Lệ Uyên và hình ảnh được thi văn sĩ Quốc Nam cung cấp trong bài Ðại Hội Phụ Nữ Văn Chương Toàn Cầu, làm cho tuyển tập phong phú hơn.

Xin tạ ơn tất cả quý vị có lòng nhân hậu, tận tình giúp đỡ để tuyển tập Kiều Mỹ Duyên- HOA CỎ BÊN ÐƯỜNG được ra đời. Tuyển tập này không phải là của tôi, mà là của quý vị. Tuyển tập ra đời với lòng thương yêu của quý vị. Ở Mỹ, ngày nào tôi cũng viết, tuần nào cũng viết, nhưng nếu không có sự khuyến khích và giúp đỡ của quý vị thì tuyển tập này không bao giờ ra đời.

Xem thêm:   Đêm mùa mưa bắt đầu

Tôi cũng không quên tạ ơn bằng hữu trong ngành truyền thông, báo chí, truyền hình, truyền thanh, các trang mạng, báo mạng giới thiệu tuyển tập HOA CỎ BÊN ÐƯỜNG một cách nồng hậu. Một điều thật cảm động là các độc giả dễ thương của tôi mặc dù chưa thấy HOA CỎ BÊN ÐƯỜNG nhưng đã đặt mua trước khi tuyển tập được xuất bản.

Xin tất cả ân nhân của tôi nhận nơi tôi lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm tạ chân thành nhất. Cầu xin Thượng Ðế ban phúc lành cho quý ân nhân.

Orange County, 30/3/2021

KMD

(kieumyduyen1@yahoo.com)