Westminster, CA – Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 12 giờ trưa Thứ 7 ngày 7 tháng 9 năm 2019 một buổi tiệc kết thúc chương trình hội ngộ đã diễn ra với sự tham dự hàng trăm chiến hữu và gia đình, thân hữu, một số các cơ quan truyền thông, các niên trưởng có: cựu Ðại Tá Lê Văn Năm, ÐT. Huỳnh Văn Chính, Bác Sĩ Nghiêm Hữu Hùng, Niên trưởng Trần Văn Hoạch, NT. Phạm Văn Quan, NT. Vũ Ngọc Thụy, NT. Vũ Văn Bình, NT. Lê Văn Duyệt…

Nghi thức lễ truy điệu 

Theo tài liệu của Ban Quân sử và Thông Tin Báo Chí Sư Ðoàn thì Sư Ðoàn 9 Bộ Binh (SÐ9BB) được thành lập vào ngày 9 tháng 1 năm 1962 tại Qui Nhơn, Trung phần Việt Nam. Sau thời gian tổ chức, phối trí và huấn luyện tại Dục Mỹ, Ninh Hòa, Nha Trang, Bộ Tư lệnh đầu tiên di chuyển về đồn trú tại căn cứ Bà Gi, thuộc quận Phù Cát tỉnh Bình Ðịnh. Trách nhiệm chính của Sư Ðoàn bấy giờ là bảo vệ An ninh lãnh thổ vùng Bắc Bình Ðịnh từ đèo Mang Giang, Phù Cũ đến Tam Quan, Bồng Sơn. Vị Tư lệnh đầu tiên của Sư Ðoàn là Trung tá Bùi Dzinh (sau là Ðại tá). Các vị Tư lệnh tiền nhiệm khác là Ðại tá Ðoàn Văn Quảng (sau là Thiếu tướng), Thiếu tướng Vĩnh Lộc (tức Trung tướng Vĩnh Lộc), Chuẩn tướng Lâm Quang Thi (tức Trung tướng LQT). Thiếu tướng Trần Bá Di, và vị Tư lệnh cuối cùng là Chuẩn Tướng Huỳnh Văn Lạc. Không lâu sau đó, do tình hình chiến trường đòi hỏi, SÐ9BB được di chuyển về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tư lệnh đồn trú tại Sa Ðéc. Năm 1972, hậu cứ Sư Ðoàn một lần nữa được dời về Vĩnh Long, tiếp nhận phi trường Vĩnh Long tức là trại Nguyễn Viết Thanh. Lực lượng cơ hữu của SÐ9BB gồm có: – Các Trung đoàn 14, 15, và 16 bộ binh là những đơn vị bộ binh nòng cốt với các tiểu đoàn bộ binh và đại đội trinh sát, trực tiếp chiến đấu, tham dự vào các cuộc hành quân ngoài chiến trường.

Hình lưu niệm buổi họp mặt.

Trung đoàn 14 có hậu cứ tại Vĩnh Bình. Trung đoàn 15 đồn trú tại Ðám Lác, Sa Ðéc, và Trung đoàn 16 tức tiền thân của Trung đoàn 13, đồn trú tại Long Hồ, Vĩnh Long. Các đơn vị pháo binh của Sư đoàn gồm có các Tiểu đoàn Pháo Binh 90, 91, 92 và 93. Các đơn vị Pháo Binh của Sư đoàn được trang bị đại bác 105ly, riêng Tiểu đoàn 90 Pháo binh được trang bị các khẩu đội 155ly. – Thiết đoàn 2 Kỵ Binh có hậu cứ tại Vĩnh Long gồm các thiết vận xa M-113, đặc biệt dùng cho chiến trường đầm lầy và sông rạch vùng châu thổ sông Cửu Long.

Chiến trường vùng đồng bằng sông Cửu Long vào những ngày gần cuối cuộc chiến phải nói là thật yên tĩnh do SÐ 9 đã làm chủ được tình hình Vùng 4.

Tiệc kết thúc, trước khi chia tay mọi người còn hẹn nhau kỳ hội ngộ 2020.

LT