Trong một cuộc thí nghiệm kỳ lạ và thú vị, phóng viên truyền thanh 24-tuổi Esther Honig đã lên mạng internet để tìm những chuyên viên Photoshop từ vòng quanh thế giới. 27 chuyên viên từ 27 nước khác nhau đã hồi đáp trang quảng cáo của cô ta, và mỗi người cũng đã nhận được một tấm ảnh gốc và lời dặn dò: làm cho tôi đẹp.

Những kết quả vừa là sự mong muốn vừa là sự ngạc nhiên. Mong muốn là vì hầu hết các chuyên viên, bất kỳ nền văn hóa, đều thay đổi kích thước của mũi của cô, túi dưới mắt, màu da, v.v. Ngạc nhiên là vì sự khác nhau quá chênh lệch và những biến đổi đáng sốc từ những hình ảnh.

Ðôi khi quần áo và đồ trang sức được cho thêm vào, những lần khác lại là một mức độ trang điểm bằng Photoshop khá dồi dào, và một vài lúc Honig còn không thể tự nhận ra mình trong hình. Sự khác biệt giữa các nền văn hóa, có lẽ, làm cho việc đồng nhất hóa cái gì được xem là ‘sắc đẹp’ hoàn vũ, không thể làm được.

Như Honig đã viết trên trang nhà của cô, “Photoshop cho phép chúng ta đạt được tiêu chuẩn của chúng ta về sắc đẹp, nhưng khi chúng ta so sánh những tiêu chuẩn đó trên phương diện toàn cầu, việc đạt được cái lý tưởng vẫn còn rất viển vông.”

Xem thêm:   Kích thước hình trên mạng xã hội

Làm Cho Tôi Đẹp

Argentina

Bangladesh

Bulgaria

Greece

Morocco

Poland

Pakistan

Philippines

Serbia

USA

UK           

AN
Breslau, Canada