Nhiều trụ chữa cháy tại Hà Nội không có nước, việc xây dựng chỉ mang tính hình thức và có thêm dự án để các quan chức chia chác.

Có một chủ tịch xã đã phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới: “…các em học sinh phải cố gắng học tập để sau này có thể thành một kỹ sư, một bác sĩ… hoặc TỆ LẮM cũng là một giáo viên….” Các giáo viên dự lễ đứng hình!

Từ Facebook Tung Tran

Điều đặc biệt ở các xứ cộng sản, độc tài là bích chương khắp mọi nơi, đôi khi thừa mứa và bậy bạ. Ví dụ “Mại dâm là tự bảo vệ hạnh phúc cho chính mình”.

Từ Facebook Long Chau