Bánh trung thu năm nay

Từ Facebook Tung Ha

Lý do

Bệnh nhân hỏi bác sĩ qua điện thoại: Em xin chào bác sĩ, dạ dày em dạo này hay đau, ăn uống kém, hay buồn nôn nữa. Không biết em bị sao thưa bác sĩ?

Bác sĩ: Cậu có uống rượu không?

Bệnh nhân: Bây giờ luôn hả bác sĩ? Bác sĩ ở đâu em chạy tới ngay!

Từ Facebook Lam Phan

Trung Cộng chơi vậy, ai chơi lại trời?

Từ Facebook Hien Nguyen

Tuyên giáo VN làm việc rất tận tâm, bất kể dịch hay không dịch

Từ Facebook Binh Din

Chơi mà chơi trù

Từ Facebook Tuong Tien

Mưu kế chống trộm ở xứ thiên đường

Từ Facebook Dan Le

Mỗi năm riêng TP.HCM chi hàng chục ngàn USD để chống ngập, càng chống thì mức ngập càng cao!

Từ Facebook Huu Khoa