Món này dùng tại chỗ được hả cô dược sĩ?

Từ Facebook Nguyen Nam

May quá, Việt Nam mà có tổng thống chắc Guinness phải thay sổ liên tục

Từ Facebook Tran Dan Tien

Hệ thống giám sát tại “hành tinh” Nga giống ở VN quá!

Từ Facebook Phuong Hang

Ngôn ngữ trong hang, nên từ con nít đến gần xuống lổ đều thích làm bố người ta?

Từ Facebook Le Nhi

“Nếu Trung Cộng tràn qua Việt Nam, người Việt sẽ không có nơi dung thân. Hãy chống Trung Cộng xâm lăng!” – Một lời kêu gọi từ 1951. – Ấy vậy mà không lâu sau, có kẻ đâm đầu đi hô hào: “ta đánh Mỹ là đánh cho… Trung Quốc!”

Từ Facebook Phat Nguyen

Khi nhà báo và ban biên tập thương lượng cách đặt “tít”

Từ Facebook Coi Tran