“Đôi dép râu giẫm nát đời son trẻ//Nón tai bèo che kín cả tương lai”. Nếu không có tháng 4-1975 thì làm gì đường phố Sài Gòn phải đìu hiu, xe đạp lên ngôi chạy đầy đường và vỉa hè có một mặt hàng mà người miền Nam trước đó chỉ nghe nhưng chưa bao giờ thấy và không bao giờ muốn thấy: Dép râu. Món này, người miền Nam nào cũng khinh và sợ.

Từ Facebook Nguoiu Anhuu

Nỗi khổ của dân Việt sau 47 năm “giải phóng”.

Từ Facebook Phan Khanh

Vô lăng Ba Đình sẽ thấy câu trả lời.

Từ Facebook Dũng Vòi Voi

Cầu tuột dành cho những đứa chán đời, muốn tìm tới thiên đường XHCN

Từ Facebook Truong Dung

Gần “kiệt xuất” chỉ có “kiệt quệ”

Từ Facebook Nam Paparazi

Báo VN thống kê: tài sản nổi của cựu chủ tịch thành phố Hạ Long (vừa xộ khám) bao gồm: Xe 4 chiếc cỡ 20 tỷ VND, đất hơn 200 tỷ VND, nhà hơn 70 tỷ VND… trong nhà toàn đồ đắt tiền, cây cảnh đắt tiền. Tài sản chìm thì chưa biết nhé!

Từ Facebook Đỗ Dũng

Tăng thuế

Bảo Huân

Một ông vua ngồi trong hoàng cung nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: “Táo nào, táo ngon đây!” Nhà vua nhìn ra thấy một ông già đẩy chiếc xe bán táo và xung quanh đông người mua.

Vua thấy thèm ăn bèn gọi quan Nhất phẩm đến và nói: “Đây là 5 đồng tiền vàng, hãy đi mua táo cho ta”.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (08/11/2022)

Quan Nhất phẩm cho gọi quan Cửu phẩm và nói: “Đây là 4 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Quan Cửu phẩm gọi quan bộ Lễ và nói: “Đây là 3 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Quan bộ Lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là 2 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo.”

Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo”.

Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy, xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo.” Thị vệ quay trở về và nói: “Đây, thưa đội trưởng. Một đồng tiền vàng được một nửa xe táo”.

Đội trưởng đem đến quan bộ Lễ: “Đây, thưa ngài, 2 đồng tiền vàng được một bao tải táo”.

Quan bộ Lễ gặp quan Cửu phẩm: “Đây, 3 đồng tiền vàng được một túi táo”.

Quan Cửu phẩm đến gặp quan Nhất phẩm: “Đây, 4 đồng tiền vàng được một nửa túi táo. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”

Quan Nhất phẩm xuất hiện trước mặt vua: “Thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, 5 quả táo đây ạ.”

Vua ngồi trong cung điện ngẫm nghĩ:

“5 quả táo, 5 đồng tiền vàng, mỗi quả táo một đồng tiền vàng mà dân chúng tranh giành để mua. Cần tăng thuế

Từ Facebook Lam Loc