Nhật Thực 2024, ở Việt Nam

Từ Facebook Dai Le

Yêu vợ… 

Giữa ban ngày một tên ăn cướp ập vào nhà trói tay chân người vợ, chĩa dao vào người chồng và nói: Vàng bạc nữ trang tiền để đâu?

Ông chồng khóc lóc năn nỉ: Tất cả ở trong tủ, làm ơn thả trói cô ta ra đi, ông muốn lấy gì cứ lấy.

Tên ăn cướp ngạc nhiên hỏi: Ông yêu vợ ông đến thế sao?

Ông chủ nhà đáp: Cô đó là vợ thằng hàng xóm, còn vợ tui sắp về rồi! Cởi trói cho cổ mau đi, tui lạy ông!

Từ Facebook Nam Tran

Đúng lúc đang thèm chua…

Từ Facebook Kim Thoa

Mua xe mới nhưng sợ thằng bạn mượn chở bồ

Từ Facebook Phong Thien