Các loại sao cần “cúng giải hạn”

Từ Facebook Van Phung

“Năm qua thắng lợi vẻ vang / Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to”. Giống thơ của ông Tố Hữu làm hộ ông Hồ để chúc Tết 1969?

Từ Facebook Thuan Lam

Tính ra dân mình “khỏe”, vô thần thì “có đảng và nhà nước lo”, còn “hữu thần” thì “cứ để mặc thần linh”

Từ Facebook Uyên Thảo Trần Lê

Cổ vũ

Một con voi giẫm vào ổ kiến. Đàn kiến xông lên bu khắp mình voi. Voi lắc mình, các chú kiến rụng gần hết. Duy nhất một chú kiến vẫn bám được trên cổ voi. Ở dưới, cả họ nhà kiến vỗ tay khích lệ và gào rất to:

–  Bóp cổ cho chết mẹ nó đi!

Bảo Huân

Từ Facebook Long Tam

Sáng tạo là vô biên

Từ Facebook Trịnh Quốc Khánh

Về quê

Từ Facebook Hoang Lam

Tranh cổ động Xuân xưa

Từ Facebook Nam Ha

Hết tiền lẻ, đem đỡ mấy cuốn sổ đất ra chơi vài ván đầu năm (“Ngoài đó”, thời Bao Cấp chắc họ chơi bằng sổ gạo!)

Từ Facebook Hanny Nguyen

Tranh chế kiểu dân gian: “Treo đầu bò, bán thịt heo”

Từ Facebook Thanh Binh Pham