Đúng là hai bánh

Từ Facebook Pham Uyen Nguyen

Sẵn cho hỏi luôn là mấy ông hay “lấy đom đóm bỏ vô quả cà rỗng học bài” ban ngày làm gì mà không học?

Từ Facebook Nguyễn Duy Hiền

Công ty may Sông Hồng – tỉnh Nam Định thưởng Tết cho nhân viên bằng sản phẩm công ty, hy vọng các công ty khác đừng học hỏi…

Từ Facebook Lam Phong

Ý tưởng rất quan trọng

Từ Facebook Bùi Duy