Putin chơi kéo co với dân Kazakhstan

Từ Facebook Marian Kamensky

Bò

Đưa người tình đi ăn bò lá lốt. Mới bước vô quán, nhân viên phục vụ của quán đã hô:

– Hai bò mới vô.

Tôi trợn mắt: Bò nào? Hai bồ cha nội!

– Dạ, xin lỗi anh, em tưởng hai người đều ăn bò. Bếp ơi, hai trâu mới vô.

Từ Facebook Phi Hung Nguyen

Đây là chân dung một trong những “đại gia” của Việt Nam: Dũng Lò Vôi. Và lời khẳng định của ông ta về một cuốn sách nổi tiếng của Tàu

Từ Facebook Hoai Linh Ngoc Duong

Người gói chắc cũng kiên trì dữ lắm

Từ Facebook Binh Nguyen

Ai cũng có quyền chọn thái độ sống, nhưng ở Việt Nam thì điều này trở nên thần kỳ. Vì hiếm ai dám làm

Từ Facebook Trần Trùi Trụi

Hotline của đường dây hỗ trợ tiền thất nghiệp

“Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng giữ đường dây đến khi cuộc gọi không còn quan trọng với bạn nữa”.

Từ Facebook Tạ Công Duy Anh

Người thành công có lối đi riêng

Từ Facebook Toan Nguyen