Wacom là nhãn hiệu Tablet PC có tiếng: Wacom One 13.3 inch khiến người dùng có cảm giác đang vẽ trên giấy, Wacom Cintiq 22 inch màn ảnh lớn, Wacom Intuos Pro dùng chung với máy điện toán được ưa chuộng nhất nhờ giá phải chăng.

Có nhiều “drawing tablets” trên thị trường. Ta có thể dùng điện thoại thông minh Galaxy Tab S7, nhất là Galaxy S7 Plus, để vẽ.

Huion OSU Graphics Drawing Tablet có giá tiền thấp nhất ($24), chạy chung với máy điện toán Windows, Mac hay với máy Android.

https://www.newegg.com/black-huion-…&ranSiteID=kXQk6.ivFEQ-zP8_8eBXyTXpPZ3Wsykndg