(tiếp theo)

Giới trẻ đi lễ chùa đầu năm nên có phong thái như thế nào?

Vẫn lời của Thượng Tọa Thích Nhật Từ: “Tôi nghĩ, giới trẻ và mọi thành phần khi đi chùa chỉ thắp một nén nhang tượng trưng. Chùa nào ở trước chánh điện có một lư hương lớn bằng đồng, bằng đá hoặc bằng một chất liệu gì đó nghĩa là vị trụ trì ở đó có dụng ý muốn chúng ta cắm nhang vào lư hương đó. Khi vào chánh điện chúng ta chỉ chắp tay lạy để trải nghiệm đời sống tâm linh và tinh thần, không cần phải thắp nhang nữa.

Việc thắp hương ở chánh điện quá nhiều sẽ gây ô nhiễm không khí, làm cho không gian thờ phượng bị xuống sắc bởi màu khói và chùa phải tốn tiền để trang nghiêm lại các tượng Phật sau một mùa lễ hội, đặc biệt là sau mùa Tết. Nhang khói không phải là phương tiện duy nhất để gửi trọn lòng tôn kính của mình với các đấng tâm linh, mà tâm thành là một phương tiện tốt nhất để chúng ta quán tưởng hướng về” – Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.

Bảo Huân

Ðồng thời, vào chùa làm lễ cầu nguyện hay trải nghiệm tâm linh thì sự yên lặng là biểu hiện trang nghiêm rất cần thiết. Yên lặng cũng là biểu hiện truyền thống văn hóa Phật giáo, trải nghiệm đời sống nội tại một cách sâu lắng hơn. Nói cười lớn tiếng, ồn ào ở nơi công cộng còn không nên huống hồ là vào một nơi tôn nghiêm như cửa Phật. Cho nên, giới trẻ cần phải ý thức nét đẹp văn hóa này để vào chùa thân an, tâm yên thì chúng ta mới có đủ điều kiện để trải nghiệm các giá trị an lạc.

Xem thêm:   Nơi công cộng

MH – theo Tạp Chí Văn Hóa