Thành ngữ “Năm châu bốn biển” hoặc “Bốn biển năm châu” thường được dùng từ xa xưa để chỉ sự rộng lớn của thế giới. Nghĩa của cụm từ này nói đến 5 châu lục trên địa cầu, gồm: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương; và 4 đại dương bao quanh Trái Đất là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, đến nay, thành ngữ nói trên cần được điều chỉnh lại cho hợp thời, vì chúng ta có tới 5 biển và 7 châu.

2 KỲ – KỲ 2

Trên Trái Đất hiện có 7 châu lục, phân chia bởi các đại dương lớn và địa hình. Dưới đây là một số dữ kiện về mỗi châu lục

Châu Á (Asia): là châu lục lớn nhất Trái Đất, nằm giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, có diện tích khoảng 17.21 triệu square mile và là nơi sinh sống của hơn 4.5 tỷ người, chiếm gần 60% dân số toàn cầu.

Châu Âu (Europe): nằm giữa Đại Tây Dương và Biển Đen, có diện tích khoảng 3.93 triệu square mile và dân số khoảng 750 triệu người. Châu Âu có nền kinh tế phát triển, văn hóa đa dạng và là nơi phát xuất của nhiều quốc gia và văn minh lớn.

Châu Phi (Africa): nằm giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, có diện tích khoảng 11.73 triệu square mile và dân số khoảng 1.3 tỷ người. Châu lục này có nhiều quốc gia nghèo, nhưng cũng có những quốc gia đang phát triển và có tiềm năng lớn.

Xem thêm:   Ong (kỳ 2)

Châu Úc (Australia hoặc Oceania): còn gọi là châu Đại Dương, là châu lục nhỏ nhất, nằm giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Diện tích khoảng 3.29 triệu square mile và dân số khoảng 25 triệu người.

Châu Nam Mỹ (South America): nằm ở phía tây nam của Châu Âu, bao gồm Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Diện tích khoảng 6.89 triệu square mile và dân số khoảng 650 triệu người. Châu Nam Mỹ là nơi có nhiều quốc gia đang phát triển với nền kinh tế và văn hóa đa dạng.

Châu Bắc Mỹ (North America): nằm ở phía tây bắc của Châu Âu, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Diện tích khoảng 9.54 triệu square mile và dân số khoảng 590 triệu người. Châu Bắc Mỹ là nơi có nền kinh tế, công nghệ và dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Châu Nam cực (Antarctica): nằm ở Nam cực, diện tích khoảng 5.29 triệu square mile, là lục địa lạnh nhất thế giới, quanh năm bao phủ trong băng tuyết và không có dân cư sinh sống.