Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Chu Mạnh Sơn

 – Sinh năm: 1989
 – Hoạt động: thành viên Thanh Niên Công Giáo
 – Bị bắt ngày 03/08/2011, gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước
 – Án tù: 4 năm tù giam

alt

 Đặng Bá Tòng

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: thành viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam
 – Bị bắt tháng 08/2006, gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước
 – Án tù: không thấy xét xử

alt Đặng Xuân Diệu

 – Sinh năm: 1977
 – Hoạt động: thành viên Thanh Niên Công Giáo
 – Bị bắt ngày 30/7/2011, gán tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
 – Án tù: đang bị giam


alt Danh Hương

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: thành viên của Chính Phủ Việt Nam Tự Do
 – Bị gán 19/7/1999, buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
 – Án tù: 17 năm tù giam 

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net