Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Lê Văn Thành

     – Sinh năm: 1975
     – Hoạt động: thành viên của Pháp Luân công Việt Nam
     – Bị bắt ngày 11/6/10, bị cáo buộc “tuyên truyền trái phép thông tin trên mạng viễn thông”
     – Án tù: 2 năm tù giam

alt      Lê Văn Tính

     – Sinh năm: 1940 
     – Hoạt động: thành viên của Đảng Nhân dân Hành Động
     – Bị bắt ngày 25/1/95, bị buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 20 năm tù giam


alt     Nguyễn Công Chính

     – Sinh năm: 1969
     – Hoạt động: mục sư tinh lành Luttherran Church
     – Bị bắt ngày 28/4/11, bị buộc tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
     – Án tù: 11 năm tù giam

      alt Vũ Đức Trung

     – Sinh năm: 1980 
     – Hoạt động: thành viên của Pháp Luân Công Việt Nam
     – Bị bắt ngày 11/6/10, bị cáo buộc: “tuyên truyền trái phép thông tin trên mạng viễn thông”
     – Án tù: 3 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net