Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Nguyễn Hoàng Sơn

      – Sinh năm: 1960
      – Hoạt động: thành viên Chính Phủ Tự Do
      – Bị bắt ngày 7/10/10, bị ghép tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 13 năm tù giam

alt      Nguyễn Phước Lộc

      – Sinh năm: 1981
      – Hoạt động: chưa rõ
      – Bị bắt ngày 20/11/10, bị cáo buộc có liên kết với nhón Người Việt Yêu Người Việt
      – Án tù: không rõ


alt     Nguyễn Kim Nhàn

      – Sinh năm: 1949
      – Hoạt động: đòi chủ quyền đất đai
      – Bị bắt ngày 25/9/08, bị ghép tội “tuyên truyền chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
      – Án tù: 2 năm tù giam, 2 năm quản thúc. Mãn án bị bắt lại ngày 7/6/11

      alt Hội Nguyễn Long

      – Sinh năm: 1940
      – Hoạt động: không rõ
      – Bị bắt 1997, bị ghép tội ” Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 20 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net