Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt K Khiep

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: người dân tộc thiểu số phản khán
 – Bị bắt ngày 11/12/10, bị ghép tội liên kết với Đảng Việt-Love-Việt Nam
 – Án tù: đang bị giam giữ

alt K Theo

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: người dân tộc thiểu số phản khán
 – Bị bắt ngày 12/10/10, bị kết tội với Đảng Việt-Love-Việt Nam
 – Án tù: đang bị giam giữ

alt

 Kpa Y Co

 – Sinh năm: 1980
 – Hoạt động: thuộc nhóm dân tộc thiểu số theo Tin Lành
 – Bị bắt ngày 25/11/1999, bị ghép tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
 – Án tù: 4 năm tù giam, 2 năm quản thúc

 alt Kpa Thơm

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: dân tộc thiểu số theo đạo Kito Giáo
 – Bị bắt ngày 25/8/10, bị ghép tội hoạt động tôn giáo trái phép
 – Án tù: đang bị giam giữ

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net