Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Đỗ Thành Nhân

 – Sinh năm: 1926
 – Hoạt động: Thành viên chính phủ Việt Nam Tự Do
 – Bị bắt năm 1999, bị kết án “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 20 năm tù giam


alt Bùi Tấn Nhã

 – Sinh năm: 1953
 – Hoạt động: thủ quỹ cũ của Phật giáo Hòa Hảo (trước năm 1975)
 – Bị bắt ngày 13/7/1997, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: chung thân

alt

 Hồ Long Đức

 – Sinh năm: 1953
 – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam tự do
 – Bị bắt ngày 25/11/1999, bị ghép tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 20 năm tù giam

alt

 Đoàn Đình Nam

 – Sinh năm: 1951
 – Hoạt động: hội đồng job discipline Công an Bia Sơn
 – Bị bắt ngày 6/2/2012, ghép tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước”
 – Án tù: 16 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net