Số quân: 74/145 811

KBC: 3506

Tiểu Đoàn 52 Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân, bị thương tại Chơn Thành ngày 22/2/1975 được tải thương về Tổng Y Viện Cộng Hòa, đến ngày 30/4/1975 thì bị đuổi ra khỏi Tổng Y Viện trên tay còn băng bó vết thương, vợ ông mới qua đời gia cảnh khó khăn (hình ngày ông bị đuổi khỏi Tổng Y Viện ngày 30/4/1975).

Địa chỉ: Võ Phùng Dương Tổ 1, khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 079 990 7361