Số quân: 55/136177

KBC: 4032

Đại Đội 3 Tiểu Đoàn 115 Địa Phương Quân tiểu khu Quảng Tín, bị thương cụt hai chân tại Quảng Tín năm 1974.

Không gia đình vợ con nhà cửa từ sau năm 1975 sống nương nhờ nhà một người anh trượng nghĩa, chưa từng được ai giúp đỡ sống nhờ lòng hảo tâm của bà con lối xóm.

Địa chỉ: Văn Duy Hùng tổ 10 thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 093 494 2296