Sinh năm 1949

Số quân 464.826

Cấp bậc Hạ Sĩ

Đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 519 Địa Phương Quân, thuộc Tiểu khu Vĩnh Long.

Bị thương cụt 2 đùi ngày 15/09/1972 tại Ba Càng, quận Bình Minh.

Hoàn cảnh: Vợ chết sống với con gái, bị bệnh lao ho nhiều tắt tiếng nói không được.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ông Trịnh Văn Đơ.

Địa chỉ: 572 ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0935 155 089

– Con gái 0939 110 780.