Số quân: 66/601965

KBC: 3004

Sư Đoàn 3 Không Quân bên Trực Thăng, bị thương năm 1973 tại Biên Hòa cụt một chân hiện đã hơn 73 tuổi. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trần Văn Ngọc số 102/156/1 đường Lê Văn Thọ, phường 11 quận Gò Vấp Saigon.

Điện thoại: 090 918 5090