Tiểu Đoàn 102

Địa Phương Quân

Tiểu Khu Quảng Tín, nhập ngũ năm 1973, bị thương ngày 25/1/1975, cụt hai chân mù một mắt và liệt một tay trái, hiện tại ông đã 72 tuổi, bệnh đau già yếu gia cảnh khó khăn mong được trợ giúp. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trần Sanh thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 039 223 9538