Số quân: 74/206941

KBC: 7547

Tiểu Đoàn 79 Biệt Động Quân Biên Phòng, bị thương năm 1972 tại Quảng Nam cụt hai chân, hiện nay ông mưu sinh bán vé số ở khu vực quận Thủ Đức, Saigon – Việt Nam. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trần Ngọc Hùng hẻm 84/11 đường 11 khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức Saigon.

Điện thoại: 077 838 3709