Số quân: 55/534384

Địa Phương Quân tiểu khu Quảng Trị. Thương tật cụt 2 tay năm 1972.

Địa chỉ: Thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 097 536 7761