Số quân: 75/110246

Bị thương năm 1972 tại cổ thành Quảng Trị cụt 2 chân.

Địa chỉ: Trần Đức Bình

436/59/73 đường CMT8, Phường 11, Quận 3 – Saigon.

Điện thoại: 093 791 4736