Số quân: 75/110246

KBC: 3333

Đại Đội 3, Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu TQLC, ông bị thương năm 1972 tại cổ thành Quảng Trị – cụt 2 chân, hiện đang mưu sinh bán vé số.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trần Đức Bình 436/59/73 CMT8, phường 11, quận 3 Saigon.

Điện thoại: 093 791 4736