Số quân: 69/203661

Binh chủng: Pháo Binh,

Tiểu Đoàn: 105 .

Thuộc Quân Đoàn 1,  Đại Pháo 175ml gắn trên xe M107 cổ thành Quảng Trị, cụt một chân, vợ mất, con cái đi làm xa, rất khó khăn.

Địa chỉ: Trần Đức – Linh Chiểu, Triệu Sơn, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 038 927 7898